Troll i ord – språkverktøy

– med konkreter og digitalt innhold

– for hjem, barnehage og skole
– lydfiler og oppgaver på mange språk
– for alle barn uavhengig av morsmål
– lær med hele kroppen
– utviklet i samarbeid med språkforsker
– bygger på Lær meg norsk før skolestart! 
– eneste norskproduserte leker/læremiddel godkjent av Svanemerket