Innan du förstår

Det kan vara nödvändigt för vissa barn att få klarhet i delar av vokabulären innan äventyret förmedlas. I arbetet med före förståelse, kan den vuxna lägga till upp till konversationer med barnet runt valda begrepp och det sammanhang där de kan inkluderas. Detta är hur barnet kommer att hjälpa till att aktivera sina tidigare erfarenheter kring begreppen och säkerställa en mer grundlig förståelse.