Ord – Bukkene Bruse

Elv

En elv er en vannstrøm ned gjennom landskapet som strømmer på grunn av jordens gravitasjon. En stor elv kan også kalles for en flod. Er vannføringen liten, omtales den heller som bekk eller en noe større og langsomtrennende å. En elv er del av et vassdrag og er gjerne den siste oppsamlende delen av et nedbørsfelt som fører vannet tilbake ut i havet. En elv kan gå fra en innsjø til en annen, munne ut i en annen elv eller ha sitt opphav fra en stor mengde mindre bekker og elver. Det skapes sterk erosjon av elven i landskapet og en typisk elvedal er V-formet og kalles dermed for en V-dal. I løsmasser vil en kalle sidene av elven for dens bredder. Her vil det dannes såkalte meandere som er store kurver som elveløpet går i og som er i stadig endring. Der vannet i elven har stort fall, eller endog faller loddrett, snakker man om en foss. Elver og vassdrag har egne økologisk systemer med mange forskjellige habitater og er en del av vannets kretsløp.

Kilde: Wikipedia

Bro

En bro (eller bru) er en konstruksjon laget for kryssing av et vanskelig farbart område, som for eksempel en elv, et juv eller andre kryssende veier eller jernbanelinjer. Man vet ikke sikkert når mennesket begynte å konstruere broer, men den første «broen» var nok sannsynligvis en enkel trestamme lagt ut over en bred bekk eller en liten elv.
Kide: Wikipedia