Troll i ord –
språkverktøy

– med konkreter og digitalt innhold
– for hjem, barnehage og skole
– lydfiler og oppgaver på mange språk
– for alle barn uavhengig av morsmål
– lær med hele kroppen
– utviklet i samarbeid med språkforsker
– bygger på Lær meg norsk før skolestart! 
– eneste norskproduserte leker/læremiddel godkjent av Svanemerket

Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:
Kom og møt oss
Digitalt innhold i Troll i ord har fortellerstemmer på:

1. norsk bokmål/nynorsk
2. albansk
3. amharisk
4. arabisk
5. burmesisk
6. dari
7. engelsk
8. farsi (persisk)
9. fransk
10. kurdisk sorani
11. kurdisk kurmanji

12. kvensk
13. litauisk
14. oromo
15. pashto
16. polsk
17. portugisisk
18. russisk
19. (nord-)samisk
20. (sør-)samisk
21. (lule-)samisk
22. somali

23. spansk
24. svensk
25. tagalog (filippinsk)
26. tamil
27. thai
28. tigrinja
29. tyrkisk
30. tysk
31. urdu
32. vietnamesisk

Kom og møt oss

13.-14. nov. 19 SPOT Gardermoen

17. mars 20 DAB Bodø 18. mars 20 DAB Oslo 09. mars 20 DAB Molde

24. mars 20 DAB Sandnes 25. mars 20 DAB Krisitansand 26. mars 20 DAB Drammen​​ 31. mars 20 Språket i fokus, Stockholm​

Trollkjelen
Innlogging for abonnenter: